Прием

Прием за учебната 2016-2017 година

За учебната 2016 – 2017 година в  ДФСГ”Интелект” – Плевен ще се извърши прием на ученици след завършен седми клас  по ЧЕТИРИ специалности с интензивно изучаване на чужд език и една специалност  след завършен осми клас, дневна форма на обучение. Всяка от шестте паралелки е по 26 ученици.

 

Прием след 7 клас

Специалности:

1. „Икономическа информатика“ с интензивно изучаване на английски език.

2. „Банково дело“  с интензивно изучаване на английски език.

3. „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език.

4. „Митническа и данъчна администрация“ – 13 ученици с интензивно изучаване на немски език и 13 ученици с интензивно изучаване на английски език.

 

Забележка: Обърнете внимание на специалност „Митническа и данъчна администрация“ – предлага се прием на 13 ученици с интензивно изучаване на английски език и 13 ученици с интензивно изучаване на немски език. В другите специалности интензивно изучаваният чужд език е английски за всички  26 ученици.

 

Прием след 8 клас

 

 Специалност: „Малък и среден бизнес“

 

 

 Учебният план на всички специалности включва:

Интензивно изучаване на чужд език -английски или немски в 8 клас – 13 часа седмично;
Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;
Задължителна професионална подготовка: Обща теория на пазарното стопанство – Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, както и всички учебни предмети по дадената специалност, които се изучават в 9-12 клас.

Повече информация за различните специалности и начина на балообразуване може да намерите на страница Специалности и балообразуване.

Post by Administrator