Проект CLIL

От началото на учебната 2016-2017 година в ДФСГ „Интелект“ стартира двугодишен проект “Методът КЛИЛ като мост към изучаването на използвания в ежедневието английски език” по Програма „Еразъм+”, КД2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. Участниците са от седем държави – координатор Полша и партньори България, Испания, Италия, Словакия, Гърция и Турция.

Основните цели на проекта са: усъвършенстване на езиковите и компютърните умения на учениците, повишаване на общата им култура по история и география, както и познанията им за страните от Европейския съюз и Европа, повишаване на мотивацията на учениците за учене на чужди езици и особено английски език чрез окуражаване на вроденото им любопитство за нови знания и умения.

От 27.02 до 03.03.2017 г. ДФСГ „Интелект“ беше домкин на втората международна образователна  визита по проекта.

В рамките на една седмица 21 ученици, настанени в семействата на участниците в проекта от ДФСГ „Интелект” и 13 учители от Полша, Испания, Гърция, Словакия, Италия и Турция заедно с 25 ученици и 4 учители от гимназията работиха заедно в изпълнение на дейностите, заложени в проекта.

Участниците представиха акценти от историята на държавите си, своите национални традиции и  пролетни празници, фолклор, национални ястия и образователна система, изработиха кодекс на приятелтвото и опознаха държавите-участници в проекта чрез интересна образователна игра. Танцуваха заедно танците и пяха песните на всички народности, научиха се да правят мартенички, посетиха Панорама „Плевенска епопея“ и Музея на виното в Плевен, участваха в образователни екскурзии до Ловеч, Велико Търново, Троянски Манастир и София и запечатаха своите впечатления в снимки, които представиха във фотоконкурс. Домакините от България и техните семейства организириха обяд за всички участници с  национални ястия приготвени по традиционни български рецепти.
Основната цел, която си поставихме е участниците в проекта да се опознаят, да работят заедно в екип, да се научат на толератност и уважение към традициите и религията на другите, да паднат „бариерите“ помежду им, разделяли ни в миналото и да заживеят в разбирателство в нашия общ дом – Европа!

И целта ни беше постигната – създадоха се нови, незабравими приятелства, които ще се развият в следващите образователни визити и в социалните мрежи, участниците научиха много за другите народи, комуникираха свободно и работиха заедно в атмосфера на  толерантност, взаимопомощ и разбирателство.

А сълзите накрая при емоционалната раздяла доказаха,че противопоставянията са за политиците, а децата на Европа просто искат да живеят и творят в мир и разбирателство!

IMG_6791 IMG_6821 IMG_6848 IMG_6890 IMG_7044 IMG_7129 IMG_7253 IMG_7447 IMG_7663 IMG_7801 IMG_7845 IMG_9432