Родителска среща – 21.02.2017

На 21 февруари 2017 г. /вторник/ ще се проведе Родителска среща на всички паралелки в ДФСГ „Интелект“.

Начало: 18,30 часа

Дневен ред:

  1. Анализ на резултатите от Първи учебен срок.
  2. Запознаване с изискванията на учителите за Втори учебен срок.
  3. Организационни въпроси.

Уважаеми Родители, вашето присъствие, мнение и препоръки са важни за Ръководството и учителите на ДФСГ „Интелект“!

Тези от вас, които нямат възможност да присъстват на Родителската среща да уведомят класните ръководители и да се свържат с тях за информация.

 

Разпределение на класовете по стаи и кабинети

 

Post by Administrator