РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

Уважаеми Родители!         roditelska_sreshta1

На 15.03.2016 и 22.03.2016 /вторник/ от 18.30 часа в ДФСГ „Интелект“ ще се проведат Родителски срещи за всички класове на гимназията, както следва:

15 март – за учениците от 10, 11 и 12 клас

22 март – за учениците от 8 и 9 клас

От 18.30 до 18.50 часа – среща с класния ръководител на класа – в класната стая

От 19.00 часа – индивидуални срещи с преподавателите по всички предмети /Приложено Разпределение/

За Ръководството и преподавателите на нашата гимназия е важно вашето присъствие, мнение, съдействие и предложения, за да постигнем високите цели, които си поставяме в обучението и възпитанието на децата ни!

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА 15