През 1990 година се създава Експерименталното средно училище „Интелект” като специализирано средно учебно заведение с икономически профил, което трябва да направи българското средно образование конвертируемо на европейско и световно ниво.

На 3 юли 1996 г. със Заповед на Министъра на образованието Експерименталното средно училище по мениджмънт е преобразувано в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект”.

На 15 септември 1998 г., след дълги перипетии и активност от страна на родители, ученици, родители и общественост, учебната година е открита в новата училищна сграда на ДФСГ „Интелект” от г-н Георги Първанов и г-н Румен Петков.

През своето 27-годишно съществуване, ДФСГ „Интелект” се утвърждава като елитно училище, което осигурява задълбочена икономическа, чуждоезикова и общообразователна подготовка. В гимназията се обучават ученици от VIII до XII клас. Провеждайки обучение по актуални специалности, ДФСГ “Интелект” дава възможност на своите възпитаници да се запознаят със света на икономиката, предприемачеството, информационните технологии и бизнеса, помагайки им да развият потенциала си. Днес училището разполага с модерна сграда, разположена в най-младия квартал на град Плевен – “Дружба”, и много добра материална база.

Гимназията ежегодно реализира проекти, които дават възможност на учениците да разширят профсионалните си компетенции, езиковите си умения и своя мироглед. Трансгранични практики в Германия, Испания, Малта, Великобритания, Италия, Чехия, Словакия, работни посещения в Литва, Франция, Хърватска са само част от реализираните проекти по европейските програми “Леонардо да Винчи” , “Коменски” и „Еразъм+“.

Училището е работило и продължава да реализира дейности по редица национални проекти: “УСПЕХ” , „Твоят час“и “Ученически практики”, финансирани  по  ОП  “Развитие на човешките ресурси” и съфинансирани от Европейския социален фонд.

В гимназията интелектът успешно се съчетава с високите спортни постижения. Отборите по волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон и тенис на маса традиционно през годините печелят призови места на общински и областни състезания.

Учениците могат да се включат и в: Ученически парламен, Мажоретен състав, Танцов състав, СИП “Здравно образование“.

ДФСГ”Интелект” разполага с модерна, добре поддържана сграда, пет компютърни кабинети с интернет връзка и мултимедия, Зала”Европа” и Библотека с богат книжен фонд и конферетна зала с мултимедия и интерактивна дъска, модерен физкултурен салон, в който се правеждат  градски и регионални състезания.

ДФСГ”Интелект” – една сигурна инвестиция в бъдещето защото:

Доброто образование е при нас

Формираме  модерно икономическо мислене

Създаваме творчески личности

Гарантираме успешна реализация в бъдеще!

 

Девизи на гимназията:

ДФСГ „Интелект“ – Не за училището, за живота учим ние!

Ние сме част от България, ние сме част от света!

Настояще на Гимназията

Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ е общинско професионално училище с икономическа насоченост.В момента се обучават  500 ученици от VIII до  XII клас.

ДФСГ „Интелект“ разполага с много добра материално-техническа база за провеждане на обучение по теория и практика по икономически дисциплини. Училището разполага с модерни компютърни конфигурации/ над100/, копирна техника и зали, отговарящи на най-съвременните тенденции – 6 компютърни кабинета, такива по химия, физика, биология,история и география; икономика библиотека и просторен физкултурен салон, а така също и четири мултимедийни зали. Непрекъснато се обогатява материално-техническата база чрез включване в  оптичен Интернет и работа със съвременни софтуерни продукти, построяване на игрище с изкуствена настилка и други.В момента сградата се санирана и реновирана по проект по програма „Региони в растеж“, на който бенефициент е община Плевен.Освен хидро и топлоизолация очакваме газификация,смяна на дограма и завършване на актова зала,реализация на достъпна среда за хора с увреждания,,което ще превърне училището в модерна,функционална и отговаряща на всички съвременни изисквания образователна институция.Възнамеряваме със собствени средства и такива по проекти да облагородим дворното пространство с различни растителни видове и да създадем кътове за отдих и спорт/уреди за стрийт фитнес/.

Училището разполага с високо квалифицирани кадри – 44 души педагогически персонал с висше образование /16 икономисти, 2 информатици и 9 преподаватели по чужд език/, с доказани професионални умения, със стремеж за творчески подход и практическа насоченост при решаване на задачите от учебно-възпитателната дейност. Под ръководството на преподаватели от училището учениците работят по международни проекти по програми на Сократ – Коменски, Леонардо да Винчи,Еразъм+, гражданско и здравно образование и по национални проекти като: „Успех“ „Твоят час“, „Ученически практики“ и др.Учениците на гимназията имаха възможност през годините да практикуват във водещи фирми от различни европейски страни като Германия,Италия,Англия,Чехия и да участват в многобройни срещи с техни връстници от Хърватска,Полша,Испания,Турция,Словакия,Гърция,Франция.

Връзката между бизнес образоването в училище и реалното му практическо приложение се осъществява със съдействието на фирми от общината – Бюрото по труда- Плевен, Одиторска къща-Плевен ООД, Свежест-ЕООД, СЖ „Експресбанк“-клон Плевен, счетоводна къща „Перфект Консулт“, ПИБ, ЗК „Евроинс“,ЗК „Левинс“ и др. В училището работят шест  учебни компании, изградени със съдействието на „Джуниър Ачийвмънт – България“ .

Традиционни и специфични за училището са инициативи като „Интелект“ в управлението и бизнеса“, „Панаир на бизнес проектите“ и „Талантите на „Интелект“, чрез които се дава възможност на всички младежи да изявят своя талант,да разкрият потенциала си и да се докоснат до реалния бизнес и управление.В гимназията функционират клуб за народни танци „Хороводец“,мажоретен състав,спортни отбори по различни дисциплини и други кубове по интереси.

Гимназия „Интелект“ – Плевен доказва с реализираните си план-приеми през последните години, че целите, които си поставя са реалистични и отговарят на търсенето и потребностите на младите хора в Плевен и областта.

Повече от 100 зрелостници завършват гимназията тази година. По традиция над 95% от завършващите ученици продължават образованието си във ВУЗ в страната и чужбина. Нашите кадри са предпочитани служители в банки, застрахователни компании, счетоводни къщи, бизнес-офиси и производствени предприятия, поради придобитите знания, получена степен на професионална квалификация и отлично владеене на чужд език.

Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ осъществява обучение по следните специалности:

–           спец. Икономическа информатика

–           спец. Банково дело

–           спец. Оперативно счетоводство

–           спец. Митническа и данъчна администрация

–           спец. Застрахователно и осигурително дело

–           спец. Малък и среден бизнес

–           спец. Икономика и мениджмънт

–           спец. Бизнес администрация

–           спец. Електронна търговия

Всички специалности са с интензивно изучаване на английски или немски език

 

Предложените специалности и професии са съобразени с областната и общинска стратегии за развитието на нашия регион, според която Плевен трябва да се утвърди като икономически център на Северен централен район чрез реализиране на млади хора от региона и за бърз икономически растеж чрез осезателна промяна на физическата и социална инфраструктура.

ДФСГ „Интелект“ вече 27 години доказва, че отговаря на потребностите и задоволява нуждите от добре

Кратка история на ДФСГ "Интелект"

Филм "25 години "Интелект"