В ДФСГ „Интелект“ работят висококвалифицирани  учители, които обичат децата и своята професия.

45 преподаватели  ежедневно осигуряват отлична езикова, общообразователна и професионална подготовка на своите ученици.