Анелия Любенова Георгиева

Математика, ИТ, Информатика

Старши учител по Математика, Информатика и ИТ

Портфолио Анелия Георгиева

Петранка Кубратова Лачева

Математика

Старши учител по Математика

Портфолио Петранка Кубратова

Димитър Иванов Данаилов

Информатика, ИТ

Старши учител по Информатика, ИТ, Програмиране

Портфолио Димитър Данаилов

Ани Бориславова Андреева

ИТ

Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии

Портфолио Ани Андреева

Валя Банова Иванова

Биология и здравно образование

Старши учител по Биология и здравно образование

Портфолио Валя Банова

Петя Христова Едрева

Физика и астрономия

Старши учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда

Портфолио Петя Едрева