Анелия Любенова Георгиева

Математика, ИТ, Информатика

Старши учител по Математика, Информатика и ИТ

Портфолио Анелия Георгиева

Димитър Иванов Данаилов

Информатика, ИТ

Старши учител по Информатика, ИТ, Програмиране

Портфолио Димитър Данаилов

Ани Бориславова Андреева

ИТ

Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии

Портфолио Ани Андреева

Петя Христова Едрева

Физика и астрономия

Старши учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда

Портфолио Петя Едрева