Анелия Георгиева

Математика, ИТ, Информатика

Старши учител по Математика, Информатика и ИТ

Портфолио Анелия Георгиева

Димитър Данаилов

Информатика, ИТ

Старши учител по Информатика, ИТ, Програмиране

Портфолио Димитър Данаилов

Ани Андреева

ИТ

Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии

Портфолио Ани Андреева

Петя Едрева

Физика и астрономия

Старши учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда

Портфолио Петя Едрева

Юлия Георгиева

География и икономика

Старши учител по География и икономика

Красимира Петкова

Биология и здравно образование

Старши учител по Биология и здравно образование

Порфолио Красимира Петкова

Велислава Чонова

Химия и опазване на околната среда

Старши учител по Химия и опазване на околната среда

Порфолио – Велислава Чонова