Емилия Петрова

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Емилия Петрова

Дарина Цанкова

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Дарина Цанкова

Яна Василева

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Яна Василева

Любомир Макавеев

История и цивилизация

Старши учител по История и цивилизация

Портфолио Любомир Макавеев

Мирослав Иванов

Български език и литература и по история

Старши учител по Български език и литература

Порфолио – Мирослов Иванов

Людмила Дончева

Психология и логика, Етика и право, Философия

Старши учител Философски цикъл

Порфолио Людмила Дончева