Галя Парашкевова Христова

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Галя Николова

Дарина Кирилова Цанкова

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Дарина Цанкова

Емилия Траянова Петрова

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Емилия Петрова

Яна Георгиева Василева

Български език и литература

Старши учител по Български език и литература

Портфолио Яна Василева

Любомир Мирославов Макавеев

История и цивилизация

Учител по История и цивилизация

Портфолио Любомир Макавеев

Людмила Илиева Дончева

Психология и логика, Етика и право, Философия

Старши учител Философски цикъл

Портфолио Людмила Дончева