Елка Царинова Симеонова

Английски език

Старши учител по Английски език

Портфолио Елка Симеонова

Марина Бориславова Иванова

Английски език

учител по Английски език

Портфолио Марина Иванова

Марина Владимировна Еленкова

Английски език

Старши учител по Английски език

Портфолио Марина Еленкова

Таня Николова Лалкова

Английски език

Старши учител по Английски език

Портфолио Таня Лалкова

Анелия Борисова Първанова

Немски език

Старши учител по Немски език

Портфолио Анелия Първанова