Таня Лалкова

Английски език

Старши учител по Английски език

Портфолио Таня Лалкова

Елка Симеонова

Английски език

Старши учител по Английски език

Портфолио Елка Симеонова

Марина Еленкова

Английски език

Старши учител по Английски език

Портфолио – Марина Еленкова

Анелия Първанова

Немски език

Старши учител по Немски език

Портфолио Анелия Първанова

Гергана Генова

Чужд език по професията

Мария Николова

Английски език

Учител по английски език

Портфолио Мария Николова

Марина Иванова

Английски език

учител по Английски език

Портфолио Марина Иванова

Елена Сотирова

Английски език

учител по Английски език