Емил Райков

Директор на ДФСГ „Интелект“

Скъпи приятели,
Добре дошли на страницата на ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“. Посещавайки нашия сайт вие имате възможност да се докоснете до нашето ежедневие и да съпреживеете, макар и косвено, позитивните емоции, с които е наситен училищният ни живот.

За годините на своето съществуване гимназия „ИНТЕЛЕКТ“ премина през не малко изпитания и предизвикателства, за да дойде този момент, в който с гордост мoжем за заявим: „Ние сме иновативно училище, с модерна материално-техническа база и отлично подготвени преподаватели, използващи съвременни методи“.
Нашата философия се основава на концепцията, че всеки ученик притежава свой уникален потенциал, интерес и дарби, а ролята на нас, учителите, е да му помогнем да разгърне тези възможности и да се развие като пълноценна и успешна личност.
Стремежът ни като педагози е да поддържаме сигурна и подкрепяща среда, в която възпитаниците ни да израстват, развиват и усъвършенстват своите интелектуални знания и креативност.
И накрая ако трябва в едно изречение да ви се представим, то най-подходящото би било:
„Не за училището, за живота учим ние!“.
 Това е нашият девиз, нашето верую…

Михаела Карамфилова

Заместник директор учебно – производствена дейност  –  ЗДУПД

УЧИЛИЩЕТО на което съм се посветила!?

Това е училището, в което хората са заедно, споделят предизвикателства, насърчават се в трудни моменти, но най-вече се учат един от друг.

Това е мястото, където всички се чувстват значими, където грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.

Това е ДФСГ „Интелект“, в което имаме нужда да откриваме отговори на простите и едновременно смислени въпроси :

Да променя ли нещата, които мога?

   Фактите около мен определят ли обстоятелствата?

     Сега или никога?

        Грижа ли ме е за „моето училище”

           ИНТЕЛЕКТ

В работата си създавам  позитивна и приобщаваща среда за учене върху основата на взаимно уважение и спазване на  демократичните принципи. Стремя се  към формиране на нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критическо мислене. Изграждам  умения за самостоятелно откриване и решаване на проблемите, като стимулирам способности за общуване и сътрудничество, търсейки реална връзка на знанията с тяхното разбиране и практическа приложимост в житейска ситуация с цел изграждане и на социални умения.

ПОРТФОЛИО – МИХАЕЛА КАРАМФИЛОВА

Портфолио МИХАЕЛА КАРАМФИЛОВА – PDF

Портфолио МИХАЕЛА КАРАМФИЛОВА – Видео

Галя Димитрова

Заместник-директор учебна дейност

Милен Първанов

Заместник-директор административно-стопанска дейност