Кратка информация за съответните изпити и линк към съответното подменю ДЗИ и НВО, където да се запознаете подробно с датите и условията за провеждане, както и линкове към документи, уеб страници с тестове и нормативни документи