Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Модел на НВО по български език и литература в X клас

Модел на НВО по математика в X клас  

Модел на НВО по чужд език в X клас

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас
Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г. 


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

Анализ на резултатите от Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас за учебната 2018-2019 година

Примерна практическа задача с решение

Условие на задачата

Данни

Решение