Заповеди и планове за учебната 2022/2023 година

Национално външно оценяване за учениците от X клас през учебната 2022/2023 година

Заповеди и планове за учебната 2021/2023 година

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Модел на НВО по български език и литература в X клас

Модел на НВО по математика в X клас  

Модел на НВО по чужд език в X клас

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас
Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г. 


Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

Анализ на резултатите от Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас за учебната 2018-2019 година

Примерна практическа задача с решение

Условие на задачата

Данни

Решение