Прием за учебната 2018-2019 година

За учебната 2018 – 2019 година в  ДФСГ”Интелект” – Плевен ще се извърши прием на ученици след завършено основно образование /седми клас/  по ШЕСТ  специалности с интензивно изучаване на чужд език.

 

Прием след 7 клас

Специалности:

1. „Икономическа информатика“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

2. „Банково дело“  с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

3. „Застрахователно и осигурително дело“ интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

4. „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

5. „Електронна търговия“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

6. „Оперативно счетоводство“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

 

 Учебният план на всички специалности включва:

Интензивно изучаване на чужд език -английски  в 8 клас – 18 часа седмично;
Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;
Задължителна професионална подготовка: Обща теория на пазарното стопанство – Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, право, както и всички учебни предмети по дадената специалност, които се изучават в 9-12 клас.

 

Повече информация за различните специалности и начина на балообразуване може да намерите на

страници  Специалности  и Условия за прием  2018-2019