Прием в 8 клас – важна информация

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година

Актуална информация за дейностите по класиране и записване в 8 клас за учебната 2022-2023 година може да намерите в секция Условия за прием