„КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ промениха начина, по който живеят хората, и начина, по който се развиват страните. Те имат потенциала да ни дадат възможност да разрешим много от критичните проблеми, пред които сме изправени. Ако искаме този потенциал да се реализира, трябва да намерим начини да превърнем тези технологии в ресурс за всички хора въпреки предизвикателствата, пред които са изправени в рамките на своите общности.“ Нелсън Мандела

В ДФСГ „Интелект“ от началото на учебната 2020-21 година стартира изпълнението на Проект 2020-1-BG01-KA116-078182ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ – РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“.

С п и с ъ к  на учениците, преминали подбора на ползватели по проект  „Цифрови технологии в управлението на бизнес процесите“ по програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ № 2020-1-BG01-KA116-078182

Пълна информация за целите на проекта. периода на реализация и организация на дейностите можете да прочетете в приложените информационни материали и документи