РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ

  • Интегриране на гимназията в Европейското образователно пространство;
  • Създаване и развитие на международните връзки;
  • Променена учебна среда, подкрепяща ученето и творчеството, интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование;
  • Разширяване на дигиталната грамотност за учениците;
  • Надграждане на знанията, уменията и компетенциите на преподавателите;
  • Създаване на кредит на доверие и повишаване на познанията в т.ч. езиковите в контекста на глобализацията на икономическите процеси;
  • Структуриране на цифрова учебна пътека с 3 дигитални работилници, базирани на онлайн  инструментите за създаване на забавни уроци, STEM сътрудничество – споделяне на цифрови образователни стратегии и инструменти за арт обучение /демонстриране на знанията, уменията и компетенции/.

РАБОТНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ ПО ПРОЕКТ „STEM СЪТРУДНИЧЕСТВО: ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СИНХРОН МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ДИГИТАЛНОТО“

Ученици от ДФСГ „Интелект“ ще стажуват по проект Еразъм в полския Краков

 

Мобилност в Краков