Професия: 343010 Финансист

Специалност: 3430101 Банково дело

Учебен план на специалността       Банково дело

Професия: 343020 Финансист

Специалност: 3430102 Застрахователно и осигурително дело

Учебен план на специалността Застрахователно дело

Професия: 344030 Оперативен счетоводител

Специалност: 3440301 Оперативно счетоводство

Учебен план на специалността Оперативно счетоводство

Професия: 345120 Икономист

Специалност: 3451204 Икономика и мениджмънт

Учебен план на специалността Икономика и мениджмънт

Професия: 482010 Икономист-информатик

Специалност: 4820101 Икономическа информатика

Учебен план на специалността Икономическа информатика

Професия: 482040 Организатор интернет приложения

Специалност: 4820401 Електронна търговия

Учебен план на специалността Електронна търговия