НОВА СПЕЦИАЛНОСТ 

Професия  482020
„Оператор информационно осигуряване

Специалност 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“

Учебен план на специалността Икономическо информационно осигуряване

Професия: 346010   Офис мениджър

Специалност: 3460101  Бизнес администрация

Учебен план на специалността Бизнес администрация

Професия: 346040 Съдебен служител

Специалност: 3460401 Сидебна администрация

Учебен план на специалността Съдебна администрация

Професия: 345120 Икономист

Специалност: 3451204 Икономика и мениджмънт

Учебен план на специалността Икономика и мениджмънт

Професия: 482010 Икономист-информатик

Специалност: 4820101 Икономическа информатика

Учебен план на специалността Икономическа информатика

Професия: 482040 Организатор интернет приложения

Специалност: 4820401 Електронна търговия

Учебен план на специалността Електронна търговия

Професия: 343010 Финансист

Специалност: 3430101 Банково дело

Учебен план на специалността       Банково дело