Професия: 346010 Офис мениджър

Специалност: 3460101 Бизнес администрация

Учебен план на специалността: Бизнес администрация

Професия: 346040 Съдебен служител

Специалност: 3460401 Съдебна администрация

Учебен план на специалността: Съдебна администрация

Професия: 345120 Икономист

Специалност: 3451204 Икономика и мениджмънт

Учебен план на специалността: Икономика и мениджмънт

Професия: 482010 Икономист-информатик

Специалност: 4820101 Икономическа информатика

Учебен план на специалността: Икономическа информатика

Професия: 482040 Организатор интернет приложения

Специалност: 4820401 Електронна търговия

Учебен план на специалността: Електронна търговия с интензивно изучаване на чужд език – английски.

Учебен план на специалността: ET с разширено изучаване на чужд език  – английски