Прием след завършено основно образование /VII/ клас за учебната 2018/ 2019 година:

                                                         Специалности:

1. „Икономическа информатика“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

2. „Банково дело“  с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

3. „Застрахователно и осигурително дело“ интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

4. „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

5. „Електронна търговия“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

6. „Оперативно счетоводство“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

 

Балообразуване:

  • Удвоената оценка от изпита по математика /НВО/;
  • Удвоената оценка от изпита по български език и литература /НВО/;
  • Оценките по математика и география от Свидетелството за основно образование

Максимален бал: 500 точки

НВО Математика – максимален брой точки – 100т.

НВО БЕЛ – максимален брой точки – 100т.

Оценки от свидетелство за завършено основно образование:
Отличен 6.00 – 50т.

Оценките от свидетелството ще се преобразуват в точки за бала по следния начин:

– отличен /6/ – 50 точки;

– много добър /5/ – 39 точки;

– добър /4/ – 26 точки;

– среден /3/ – 15 точки.

 

График на дейностите по приема за учебната 2018-2019 година може да прочетете тук