ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Прием след завършено основно образование /VII/ клас за учебната 2023/ 2024 година:

                                                         Специалности:

1. „Икономическа информатика“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

2. „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

3. „Електронна търговия“ с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

4. „Бизнес администрация“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

5.„Съдебна администрация“ с интензивно изучаване на английски език – 13 ученици

Балообразуване:

  • Удвоената оценка от изпита по математика /НВО/ – в точки;
  • Удвоената оценка от изпита по български език и литература /НВО – в точки;
  • Оценките по математика и география от Свидетелството за основно образование

Максимален бал: 500 точки

  • НВО Математика – максимален брой точки – 100 т. х 2 = 200 т.
  • НВО БЕЛ – максимален брой точки – 100 т. х 2 = 200 т.
  • Оценка по математика при отличен 6 от свидетелство за завършено основно образование – 50 т.
  • Оценка по география при отличен 6 от свидетелство за завършено основно образование – 50 т.

Оценките от свидетелството ще се преобразуват в точки за бала по следния начин:

– отличен /6/ – 50 точки;

– много добър /5/ – 39 точки;

– добър /4/ – 26 точки;

– среден /3/ – 15 точки.