Важни НовиниПостижения

Тея Галинова Иванова и Георги Евгениев Костадинов от 12а клас се представиха отлично на проведеното Национално ученическо състезание по бизнес информатика – e-BI Competition 2022

През месец ноември катедра „Бизнес информатика“ организира и проведе превърналото се в традиция  Национално ученическо състезание по бизнес информатика – e-BI Competition 2022. Състезанието предизвика уменията за графичен дизайн и аналитичните способности на учениците от 11 и 12 клас, които трябваше да изготвят инфографика, разказваща история, която се крие зад предварително предоставена съвкупност от данни за клиенти на измислена застрахователна компания. Над 20 средношколци от 7 различни държавни и частни средни училища от 5 населени места на страната заявиха желание да се включат в състезанието. Най-голям бе броят на учениците от Държавно финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в Плевен – за втора поредна година се регистрират 5 участника. Освен тях в надпреварата се включиха и ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ Свищов, СУ „Димитър Благоев“ Свищов, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца, СУ ,,Васил Кънчов“ Враца, СУ „Възраждане“ Русе и СУ „Пейо Яворов“ Сливен.

Националното ученическо онлайн състезание по бизнес информатика (https://e-bic.eu/) се проведе на два етапа. По време на първия кръг участниците трябваше да разработят и изпратят проект по зададения казус. Посочените критерии за оценяване на проектите в този кръг поставяха основния фокус върху: умения за графичен дизайн и аналитични способности и възможности за визуална комуникация на учениците. Липсваха ограничения относно използвания инструментариум за създаване на инфографика, като на учениците беше подсказано, че може да използват възможностите на различни софтуерни продукти и облачни услуги. Петимата най-добре представилите се участници бяха поканени във втория и финален кръг на състезанието, който се проведе на 17 ноември 2022 г.
Във финалния кръг всеки от участниците трябваше да разкаже историята, която е пресъздал в инфографиката, с кратка презентация пред жури. Представянето на проектите се реализира онлайн посредством възможностите на платформата BigBlueButton на Стопанска академия. Модераторът на събитието, гл. ас. д-р Асен Божиков, който бе и част от журито, запозна финалистите с регламента и начина за протичане на втори кръг. След това предостави думата на всеки един от останалите членове на журито: проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“; гл. ас. д-р Емил Цанов – преподавател в катедра „Бизнес информатика“; Александрина Биралчанова – Business Intelligence Analyst в глобална IT компания. След въведението и встъпителните слова от членовете на журито всеки от участниците имаше на разположение 10 минути, за да представи предварително подготвена презентация.

Проектите бяха оценявани по набор от предварително зададени критерии, сред които бяха: включване на определен брой раздели в инфографиката и изискуеми елементи във всеки от тях, използване на подходящи типове визуализации, логическа свързаност между разделите и съответствие между графични компоненти и текст, спазване на принципите на добрия дизайн, структура на презентацията и начин на представяне. Представените разработки предизвикаха продължително събеседване на журито, което в крайна сметка  класира на първо място Хабибе Ахмедова – XII клас в СУ „Пейо Яворов“ – Сливен. На второ и трето място останаха съответно Айдън Кадир – XI клас в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов и Тея Иванова – XII клас в Държавно финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен.
Всички участници в състезанието получават поименен сертификат, с който придобиват правото да бъдат приети за студенти в Свищовското висше училище по първа избрана специалност през учебната 2023/2024 г. Учениците, които бяха класирани на призовите места ще получат и грамота за постигнатия успех. Екипът на катедра „Бизнес информатика“ благодари на всички участници за желанието и страстта, които са вложили при изготвянето на инфографиките, както и на техните учители-ментори за напътствията, които са им дали.

Уважаеми г-н Директор,

Екипът на катедра „Бизнес информатика“ отправя своите най-сърдечни благодарности към Вас, Вашите учители и ученици за участието в проведеното Национално ученическо състезание по бизнес информатика през 2022 година.

Поздравяваме Ви за отличното представяне и високите постижения на Вашите възпитаници, за което безспорна заслуга имате и Вие – техните учители и ръководители! Повод за тези думи ни дава класирането на двама Ваши дванадесетокласници във финалния кръг на състезанието, а именно – Тея Галинова Иванова и Георги Евгениев Костадинов, както и наградата Трето място за Тея Галинова Иванова.

Пожелаваме Ви да продължавате да имате знаещи, креативни и инициативни ученици, за чиито успехи да споделяме и в бъдеще!

С пожелания за успехи и ползотворно бъдещо сътрудничество,

гл. ас. д-р Асен Божиков,

катедра „Бизнес информатика“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов