Документи

2022/2023 учебна година


2021/2022 учебна година

ПРАВИЛНИК-за-дейността-на-училището-2021-22-учебна-година
Форми-на-обучение
Стратегия-за-развитието-на-ДФСГ
План-за-изпълнение-стратегията-за-развитие
Годишен-план-за-дейността-на-училището
Мерки-повишаване-качеството-на-образованието-2021-2022
План-за-дейността-училищната-комисия-по-качество-на-образованието
Правила-за-изпълнение-на-критериите-за-качеството-на-проф.-образованието
Етичен-кодекс
План-за-дейността-на училищната-комисия-по-колегиална-етика
Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище
Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване
Учебни планове по паралелки за учебната 2021-2022 година
Графици за учебната 2021-2022 година
Седмично разписание