РЕЗУЛТАТИ

• Създадени брошури и флайери – повишена информираност сред участниците и формиране на нови практически знания и умения, водещи до повишени индивидуални резултати по учебните дисциплини/измерване чрез успех;
• Създадени презентации и видеа – атрактивен и ефективен образователен процес, стимулиращ личностното и професионално развитие на участниците, модел привличащ нови ученици към гимназията;
• Обогатяване на индивидуалния капацитет при осъществяване на дейностите и инициативите, водещ до развитие на проактивността и креативността;
• Осмислено свободно време, използвано за създаване на нови нагласи, предопределящи конкурентно способността в бъдеще;
• Създадено отношение и интерес към културата и литературата, което е основа за развитие на културните ценности за едно по-добро бъдеще – издадени читателски карти;
• Голям брой реализирани учебни часове в интерактивна среда за развиване на въображението на учениците, повишаване на дигиталните им умения и компетентности, което ще им даде допълнителни възможности в една бъдеща реализация.