ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

10В клас: Никола и Мария

В периода  от октомври до януари проведохме редица срещи и инициативи съвместно с Община Плевен и други неправителствени организации.