Културни, информационни и творчески дейности

10В: Никола и Димитър Драгнев

Взехме участие по проект „Българското военно чудо”


На 23 януари 2023 година в ДФСГ „Интелект“ се проведе среща на дванадесетокласници с Теодора Петрова – началник отдел „ПУ“ в Бюро по труда, и Царина Иванова – психолог в Бюро по труда – Плевен. Целта на посещението им бе да запознаят завършващите ученици с предлаганите услуги на Бюрото по труда, с актуалните към момента програми и проекти, както и да дадат насоки за професионалното развитие и кариерното им ориентиране. Срещата мина под мотото „Възможности за развитие на младите хора след завършване на средното образование”. Представени бяха възможности и начини за избор на професия, търсенето и намирането на подходяща и удовлетворяваща работа. Поставен бе акцент върху това, колко важно е младите хора да надграждат своите знания и развиват своите меки умения, за да представят себе си във възможно най-добрата светлина пред работодателите. 


На 17 февруари ученици от 9 клас от ДФСГ „Интелект“ посетиха Панорама „Плевенска епопея“. Бяха представени две оригинални писма на Апостола и негова снимка в навечерието на 150 годишнината от обесването на Васил Левски, съхранявани във фонда на музея.


IDM 2023 се отбелязва в повече от 90 страни с над 1500 отделни събития. Тази година Денят е част от честванията на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие 2022. Повече от всякога достъпът до достоверна информация и научно обоснованите решения са необходими за устойчивото бъдеще в един мирен свят. Всяка година IDM обявява различна тема, която да обогатява идеите за празника, да предизвиква креативността и да улеснява връзките между математиката и различни области, концепции и идеи. Тази година темата е Математика за всеки.