ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

10А – изчистихме двора на училището и района около него


По случай хубавото време и първа пролет, учениците от 12 г клас, направиха оборка на територията около училищния двор.