Двустранният проект „Да познаваме нашето минало и настояще, за да можем да работим за нашето бъдеще“, финансиран от секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“ на ЕС се реализира в периода 2010 – 2012 година с партньор училище от град Ерланген Германия.

Проектът се реализира в  два етапа:

Първи етап – учениците работят по следните теми:

 1. Траки и прабългари до VII век
 2. Славяни и Първа българска държава
 3. Римска империя
 4. Златен век на българската култура
 5. Богомилство в България и Европа

Втори етап:

 1. Турско робство
 2. Възраждане
 3. Руско-турска война
 4. Съединение
 5. Независимост
 6. Втора световна война
 7. Европейският съюз
 8. Бъдещето: Европа на регионалното разнообразие?

По темите от първия етап учениците изработват карти,  макети, които представят най-важните и характерни моменти, сгради и особености, костюми и презентации.

За посещението в Германия учениците изучават английски и немски език. При посещението в Германия участниците посещават най-големите градове в провинция Бавария и се запознават с културно-историческите забележителности.

При гостуването на германските партньори участниците посещават Пловдив, Сопот и Велико Търново.

Проектът завършва с грандиозен спектакъл, който обобщава наученото за историята на двата народа и историческите връзки между тях.