ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

  • Организиране и осъществяване на дейности в сферата на културата и спорта, осигуряващи редовно посещение и пълноценно участие в неформалния образователен процес;
  • Формиране на групи по танци, театър и спорт за мотивиране и пълноценно интегриране в образованието;
  • Взаимно опознаване на учениците за създаване на толерантна атмосфера;
  • Съвместна работа между ученици, родители, учители и общественици за създаване на мотивация и социално взаимодействие.