ГРУПИ

Събитията и мероприятията по настоящия проект ще обхванат периода от септември до юни на учебната  2022-2023 г. и ще бъдат насочени към допълнителна работа с учениците с оглед пълноценност на участието им в образователния процес. Идеята на разнообразните дейности е да оптимизираме взаимодействието на ДФСГ „Интелект“ като водеща институция не само в професионалното образование, но и като образователен център в подкрепа на личностното израстване.

В края на проектния период очакваме участниците да са развили една по-висока степен на отговорност, упоритост и постоянство в следствие екипната работа и самочувствие, допринасящо за едни по-балансирани емоции сред подрастващите.

Групи в ДФСГ „Интелект“

Модул „ИЗКУСТВА”

  • Съвременни танци и улични стилове
  • Ансамбъл „ИНТЕЛЕКТ“ – народни пеене и танци
  • Театър „ИНТЕЛЕКТ“
  • Клуб „Творческа работилница – Интелект“

Модул 2. „СПОРТ”

  • Клуб ВОЛЕЙБОЛ
  • Клуб БАСКЕТБОЛ
  • Клуб ФУТБОЛ