Баскетбол – момчета 8-10 клас /финал от ученически спортни игри – 2023 г./


 

Волейбол – момчета 8-10 клас /финал от ученически спортни игри – месец март 2023 г./


 


Футбол – момчета 8-10 клас /финал от ученически спортни игри 2023 г./


Празник на ДФСГ „Интелект“ – 11.05.2023