ДЕЙНОСТ 1 „ОБУЧЕНИЕ НА АГЕНТИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА „ОТ МЕН ЗАВИСИ ПРОМЯНАТА“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА

Повишаване на информираността на 10 младежи от ДФСГ „Интелект“ с оглед придобиване на необходимите знания и умения за пряко участие на младите хора в демократичния процес на местно ниво и превръщането им в потенциални агенти на социална промяна.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дейността се проведе под формата на 5-дневно обучение в периода 24-28.10.2022 г., в което се включиха 10 младежи, избрани на конкурсен принцип. Обучението се проведе на територията на община Плевен, в зала „Европа” на училище „Интелект”. Бяха проведени срещи с Асистенът на евродепутатът Андрей Ковачев – Пламена Иванова, Заместник председателя на ОС Плевен – Петя Василева, общинския съветник Йордан Грижов. Кординатор на дейностите – Цветелина Асенова , активно води лекциите за социални и граждански права и задължения.

 Дейността се реализира чрез използване на възможностите на неформалното образование, включващо групова работа, ролеви игри, срещи – дискусии, симулации, сесии за разбиване на леда и др. Част от темите на обучението бяха: Основните функции и механизми на местни, държавни и европейски институции. Запознаване с основни човешки и граждански права и задължения; Запознаване с начина на работа на ОС и нейните нормативни документи, възможностите, които има всеки гражданин да участва в обсъждането на политики, които го засягат пряко или косвено. Една от дейностите по програмата беше симулация на заседание на Общински съвет – Плевен.

В РОЛЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Учениците от 9, 10 и 12 клас на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ влязоха в ролята на общински съветници в Плевен и за час седнаха на скамейките на местните старейшини. Преди това те присъстваха и на редовното заседание на Общинския съвет в заседателната зала на сграда „Гена Димитрова“ и проследиха отблизо разискванията и процеса на приемане на решения по близо 40-те точки, внесени за обсъждане този месец.

След края на редовната сесия на местния парламент председателят на Общинския съвет пое второ заседание, в което съветническите места бяха заети от учениците. В импровизираното заседание се включи и общинският съветник Йордан Грижов, председател на постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм“.

Студентската „сесия” започна с разяснения по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и правилата за разискване в залата. Последва проверка на кворума в залата и представяне на единствената точка от дневния ред – предложение за въвеждане на изцяло онлайн обучение. Тийнейджърите защитиха две противоположни тези – за и против предложението, като всеки от лекторите имаше възможност да изложи своите аргументи, да репликира или да направи реплика на изказване. След близо час разисквания, чрез системата за реално гласуване на Общинския съвет беше взето решение: с 3 гласа „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“ предложението не беше прието.

Дейност 2  Конференция „Заедно за Плевен“

Ученици от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект” представиха свои предложения за Плевен на среща с местната власт. Тийнейджърите са участници в проекта „Бъди активен – от теб зависи промяната“, разработен от Сдружение „Рицари без броня“ по програма „Еразъм +”. Те имаха възможността да разговарят с кмета на Общината Георг Спартански и с председателя на Общинския съвет Мартин Митев, заместник – председателя на местния парламент Петя Василева и председателя на постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“ Христослав Михайлов. В срещата участваха и Стефан Милев – заместник – кмет с ресор „Проекти и хуманитарни дейности” и Йордан Грижов – председател на Комисията по младежки дейности, спорт и туризъм. 

Разговорът започна с представяне на идеи от страна на учениците за насърчаване на диалога между местната власт и младите хора. Сред направените предложения са:

– Активно включване на младите в обществения живот на града чрез създаване на Консултативен съвет по младежка политика;

– Създаване на Инстаграм профил на Община Плевен, в който да присъстват анкети, запитвания и възможност за изпращане на съобщения с идеи;

– Организиране на Отворени дни и семинари, на които представители на местната власт да представят как  функционират органите на местното самоуправление;

– Провеждане на младежки инициативи съвместно с Общината.

„Ще бъде полезно да се чува нашето мнение за това какви недостатъци и плюсове виждаме ние в нашия град и какви идеи имаме за отстраняване на тези недостатъци“, споделиха на срещата тийнейджърите. Изказано бе и мнение, че много млади хора не познават добре работата на местната власт и начина на вземане на решения на общинско ниво. В тази връзка бе направено и предложение за практическа насоченост на образованието чрез регулярно присъствие на учащи в местната администрация. В отговор на представените предложения кметът Георг Спартански и с председателят на Общинския съвет Мартин Митев заявиха своята категорична подкрепа за младежките инициатива в Плевен. Те декларираха, че вратите на местната власт винаги са били и ще бъдат отворени за разговори и срещи, и че всяка добра идея, инициирана от млади хора, ще бъде подкрепена. Посочено бе също, че всяка календарна година Общинският съвет на Плевен приема Календар за младежките дейности на Общината и гласува финансиране за реализиране на поредица младежки инициативи.„Харесва ми, че имате идеи и визия за Плевен, че сте инициативни и искате да направите нещо добро за града“, посочи и Петя Василева.

На финала на срещата и учащи, и представители на местната управа изразиха обща позиция, че младежките дейности в Плевен са ниша, която има огромен потенциал за развитие при добро партньорство и сътрудничество.

Дейност 3 – Изготвяне на информационна брошура

Дейност 4 – Информационни дни „Заедно можем повече“

„Агентите за социална промяна“ – Радинела Любомирова, Никол Маринчева, Габриела Бебенова, Никола Петров, Мария Генова, Мария Дамянова, Николия Стоянова, Антъни Зуел, Цветелина Иванова и Тея Иванова, които са участници в проекта „Бъди активен – от теб зависи промяната“ на Сдружение „Рицари без броня“ и „посланици“ на идеи за гражданска активност и изграждане на младежка мрежа в Плевен, посетиха три училища в града – ДФСГ „Интелект“, СУ „Стоян Заимов“ и ПГ по туризъм „Алеко Константинов“.

Там представиха презентации с основна цел „Повишаване на информираността относно важността и значението за активно гражданство и как то може да се отрази върху качеството на живот на обществото“. Кампанията беше насочена основно към ученици от 10 до 12 клас. Събитията бяха водени от младежите – агенти за социална промяна. На срещите-дискусии се отзоваха над 120 ученика и обсъдиха възможността за младежки активности, бъдещи общи инициативи.