ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националната програма „Иновации в действие“ на МОН дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища партньори от страната.

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерно училище, среда и общност.
Място в които учениците могат:

  • да подобряват образователните си резултати;
  • да променят мотивацията си за учене;
  • да участват в училищния живот;
  • да развият креативното си мислене;
  • да натрупат различни компетентности;
  • да усъвършенстват емоционалната си интелигентност.

Основна цел на НП „Иновации в действие“ е да се изградят условия и подкрепа за личностно развиване, култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот.

Друг акцент е създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели.

Мултиплицирането на добрите иновационни практики е само един от ефектите на програмата, насочени към подобряване на образователното пространство, резултати и взаимоотношения.

НП „Иновации в действие“ дава възможност за широка колаборация на педагогически техники и опит, което я нарежда на водещо място в образователната картина като възможност за професионално развитие, както за учениците, така и за педагозите и управленските екипи.

В изпълнение на НП „Иновации в действие“ , ДФСГ „Интелект“ вече няколко години организира партньорски мобилности и работи за изграждане на мрежа с иновативни партньори от страната и чужбина.