Видеоклип „История на интернет“


Образователен модел – ИНТЕЛЕКТ


МОБИЛНОСТ В ПАЗАРДЖИК
В периода от 26 до 28 април 2023 г., ДФСГ „Интелект“ бе гост на среща по НП „Иновации в действие“ с домакин „ПГИМ“ – гр. Пазарджик – иновативно училище.

УЧАСТНИЦИ в програмата:

1. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, иновативно училище, домакин.

2. ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен, иновативно училище, гост с представители: г-жа Михаела Карамфилова – ЗДУПД, г-жа Велислава Чонова – учител по химия и учениците от ХB клас Валерия Бакалова и Диана Въткова.

3. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – гр. Благоевград, неиновативно училище, гост.

4. Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ – гр. Смолян, неиновативно училище, гост.

Първият ден програмата стартира с празнично откриване и запознаване на участниците с училищния живот и дейности на домакините, след което продължихме със серия от уроци с иновативни акценти в контекста на НП „Иновации в действие“:

  1. Възпитаниците на госпожа Румяна Ангелова – учител по математика и информатика представиха урок на тема “Как да си направим холограма“ с интересни демонстрации, макети и модели изработени от учениците.
  2. Бинарен урок по математика и немски език на тема “Изследване с функция“ се проведе в малки учебно изследователски групи с презентационни умения и състезателен резултат, в който участваха всички ученици и учители, използвайки QR код.
  3. Във фоайетата на училището се представиха постер сесии от проведени уроци с цел обмяна на опит и предстоящи дейности свързани с иновациите.
  4. Бинарен урок по химия и английски език на тема „Горивата в битка с природата“ в контекста на подхода STEAM. Целта на урока беше да се развият меките умения и връзки, формиране на ключови компетентности у учениците и практическо приложение на знанията.

В рамките на настоящата мобилност домакините ни срещнаха с ученици класирали се на първо място в Европейска олимпиада по статистика от тази и миналата година с ръководители Албена и Милена Гълъбинови.

Всички колеги и ученици от четирите училища взели участие в програмата споделиха добрият опит и иновативни практики. Създадохме контакти между училищата и уеб базирано пространство за обмяна на информация и публикуване на иновативните продукти.

В заключителната част домакините представиха модно ревю „Екодизайн“ с облекла от отпадъчни материали на двора на училището. В рамките на мобилността имахме възможност и за културно посещение на „Етнографски музей“ и катедрален храм „Света Богородица“.