Многостранен проект „ Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“ се осъществи в периода 2013 – 2014 година. Страни участнички са: Франция, Румъния, Полша, Италия, Турция и България. В рамките на проекта учениците се запознават с елементите на невербалната комуникация и основните положения във всеки елемент. Изследвани са положителните резултати от правилното използване на невербалната комуникация и  грешките, които се допускат при общуване в професионалната сфера.

Учениците разработват и участват в множество скечове за практическо приложение на наученото, организират и участват в дефиле за представяне на правилно и неправилно използване на облеклото като елемент от невербалната комуникация в различни конкретни ситуации.

При посещението в Турция, Полша и о. Реюнион, Френски департамент – отвъдморска територия, участниците в проекта посещават представители на държавната власт  – кмета на град Маниса, Турция и други длъжностни лица в тяхната работна среда.

            При посещенията в страните участнички учениците се запознават с културно-историческото наследство на съответната страна и регион. В Турция участниците посещават световно известните останки на древния град Троя, град Ефес, прирадния феномен Чанак кале и много други. Във френската отвъдморска територия участниците се наслаждават на уникалната природа на вулканичния остров Реюнион и на красотата на Индийския океан. В Полша домакините организират спортни състезания, в които всички се включват с голям ентусиазъм.

            Съсдадените по време на проекта приятелства остават за цял живот. Участието в проекта разширява кръгозора на младите хора, превръща ги в граждани на Европа и света.