Клуб „Математика за всеки“

Цели:

Целта на обучението в клуба е да се попълнят пропуските в учебния материал по математика ЗП и повишаване на резултатите в учебния процес. Да се повиши интереса към науката математика и да се постигнат по-високи резултати на предстоящото НВО.

Очаквани резултати:

  • Попълване на пропуските в изучавания материал;
  • Повишаване на интереса към изучавания материал;
  • Да се облекчи усвояването на изучавания материал;
  • Повишаване на качеството на образованието по математика;
  • Постигане на по-добри резултати на предстоящото НВО.