Клуб „Млад математик“

Цели:
  • развитие не ключови компетентности в областта на математиката и логическото мислене на учениците;
  • повишаване на мотивацията на учениците за учене;
  • развитие на въображението, творчеството, креативността и логическата мисъл;
  • овладяване на умения за работа в екип;
  • учениците да откриват приложенията на математиката в реалния живот;
  • да изградят самочувствие за участие в олимпиади и математически състезания;
  • да се запознаят с приложението на ИТ и специализирани програми при усвояване на знания и умения по математика.

Очаквани резултати:

  • учениците да изградят навици за учене, самочувствие и увереност за справяне с учебния материал по математика и да участват в олимпиади и състезания;
  • да познават възможностите на ИТ и специализирани програми при решаване на различни задачи по математика;
  • да откриват интересното и забавното при решаване на различни математически и логически задачи.