Клуб „Web дизайн“

Цели:

 1. Изграждане на задълбочени познания за основните възможности на програмния език HTML и средата за разработка на уеб страници Dreamweaver, както и CMS платформи.
 2. Допълване на знания и умения от часовете по ИТ-ООП.
 3. Подготовка на нужни умения и знания по създаване на уеб сайт за по-горни класове.
 4. Усвояване на основните инструменти за планиране, оформление и дизайн на уеб страници.
 5. Получаване на знания за създаване на стилове, работа с графика, създаване на: формуляри, слоеве, фреймове и хипервръзки.
 6. Придобиване на реална представа за структурата, съдържанието и оформянето на дизайна на уеб сайт, така че всички, които го посетят лесно и бързо да намерят необходимата информация.
 7. Умения за заключения, изводи и оценка на качествата на даден уеб дизайн.
 8. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Очаквани резултати:

 1. Повишаване на знанията в областта на уеб-дизайна.
 2. Изграждане на трайни знания и умения при създаване на уеб-страници и уеб-сайт.
 3. Повишаване на интереса към сферата ИТ технологиите.
 4. Изграждане на естетически усет за добър web-дизайн.