АктуалноВажни НовиниИнициативи и събитияМеждународни ПроектиНовиниУченици

ДФСГ „Интелект“  приключи предварителната подготовка на групата ползватели по проекта

 „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ- развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството“ .

Премина предварителната подготовка на участниците в проекта. За успешно й приключване и нивото на придобитите знания, умения и компетенции в сферата на предприемачеството – част от подготовката по проекта в България бяха раздадени сертификати.

Уменията от предварителната подготовка са основата за продължаващото обучение и стаж в предстоящата мобилност през месец юли 2023 г. в Италия. Разширените професионални знания и езикови компетенции ще подпомогнат участниците в  процеса на интегриране в мултикултурна работна среда.