Днес 15 юни, само няколко дни след деня на ИКОНОМИСТА в ДФСГ „Интелект“ се проведе поредната среща с ученици от 11 в и 11 г клас, специалности Икономика и мениджъмнт и Бизнес администрация.

Срещата води Милослав Григоров , бивш възпитаник на гимназията и Управител на Общинска банка.

Тема:  „Влогонабирателна, депозитна и кредитна дейност на ТБ. Валута, валутния борд, лихвени проценти. Кредити за стартиращ бизнес“

В рамките на един час учениците бяха запознати със спецификата на депозитите и банковите сделки. Споделеното от банковата практика, както и условията за приемане и обслужване на влоговете отвори диалог между участниците в срещата. Младежите и девойките, като млади предприемачи изразиха засилен интерес към условията за кредитиране на стариращ бизнес.

Бяха обсъдени плюсовете, рисковете в процеса на кредитиране и факторите от макро средата, оказващи влияние.

В края на срещата участниците удовлетворени и мотивирани заявиха желание за следваща среща и възможност за обсъждане на финасовата подкрепа на конкретни бизнес планове.