Днес, 09.06.2023 година от 12:30 часа председателят на Районен съд – град Плевен – съдия Вера Найденова представи пред ученици от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – град Плевен лекция на тема: „Структура на съдебната власт. Статут на съдията и прокурора.“ Лекцията беше част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и се състоя по покана на ръководството на гимназията, като част от сътрудничеството между Районен съд – град Плевен и ДФСГ „Интелект“.

     На лекцията присъстваха ученици от осми до единадесети клас, обучаващи се в специалност „Съдебна администрация“ в ДФСГ „Интелект“ – град Плевен, които показаха знанията си в областта на съдебната власт и съдебната администрация.