Проект „Близки срещи от пети вид” се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот”

Проектът е двустранен и партньор в него е училище от Италия. Времетраенето на проекта е две календарни години – от 01.08.2013 до 31.07.2015 г.

Екип в състав: Нели Цветкова, Галя Николова и Емил Райков, заедно с 21 ученици от 9 клас правят проучване на празничните обреди и традиции на българите, събират материали и правят възстановки на празничните ритуали и обреди на Коледа и Великден. Изследват ритуалите, храната, песните, танците и тяхната символика.

Само няколко от целите по темата на проекта са:

Да се открие красотата на българската празнична обредност, нейната символика и дълбок смисъл, да се възпитават учениците в ценностите на българския фолклор, да се открият непреходните ценности, които трябва да се пренесат през вековете, за следващите поколения, да усъвършенстват комуникативните си умения както на роден език, така и на чужд език.

 Учениците ще развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене, класифициране, обработване и споделяне на информация, за работа в екип, за използване на ИКТ.

1 ЕТАП

Учениците направиха проучване на българските традиции и обичаи, свързани с Великден, по групи проучиха ястията, песните, наричанията и обредите, които се извършват за празника, тяхната символика и смисъл, откриват красотата и мъдростта им.

Първата работна среща се проведе в гр. Ладисполи, Италия за периода 25.03.2014 – 09.04.2014 год.

Там учениците организираха и представиха пред местната общнаст спектакъл с възстановка на обредите за Великден на двете страни.

Съпоставиха обредите, ритуалите, ястията, подредбата на празничната трапеза и др. с тези на партньорите си и се запознаха с културата и бита им.

2 ЕТАП

Учениците ще изследват особеностите на празничните обреди и ритуали за Бъдни вечер и Коледа, символиката им, подредбата на трапезата, песни, танци, наричания и благословии.

Работната среща в България  се проведе през м. ноември 2014 год.

Партньорите направиха  възстановка на Коледните обреди. Изследваха начина, по който се отбелязва този празник в двете страни. Намериха  общото и различното между ритуалите. Визитата  приключи с финален спектакъл, който  обобщи наученото от учениците и  представи тяхното виждане за това, което трябва да се запази от фолклора и да се пренесе в бъдещето.