Важни НовиниНовиниПроектиУченици-Проект

ДФСГ „Интелект“, като водеща професионална гимназия и дългогодишен участник в програма Еразъм +, стартира процеса на подбор сред своите ученици за участие в предстоящия проект:

„Digital INTELLECT in the  Digital Age“- образователна ИНОВАТИВНА лаборатория, който ще се реализира със съдействието на партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD в гр. Ница – Франция през 2024 г.

Проектът е  с  приоритетни акценти в посока дигитализация на учебния процес и включване на цифровите технологии активно в процеса на обучение.Дейностите по подбор, визуализирани в инфо кът на гимназията, включват няколко фази:

– подаване на заявление от участниците, придружено с документи доказващи техните езикови знания, професионални и други умения;

– тест за проверка на езиковото и професионално ниво на знания, придобити да края на 10 клас;

– интервю – визуализиращо степента на мотивация и определящо първоначалната селекция;

– предварителна подготовка на група от 35 участника;

– изходен тест за показване на натрупаните знания, умения и компетенции по време на предварителната подготовка;

– интервю с представители на партниращи фирми в Ница-Франция.

– финално класиране и конфигуриране окончателния състав на групата;

Подбор, който ще гарантира справедливо включване на всеки, който отговаря на заложените в проекта критерии и формиране на група, която ще реализира своите мобилности в  партниращите фирми на  WORK EXPERIENCE AGENCY LTD в гр. Ница в различни икономически сектори, съответстващи на изучаваните специалности в гимназията, което ще допринесе и за по-широка обмяна на знания.

Проектът предоставя и допълнителна възможност  за надграждане на професионалните компетенции по маркетинг, бизнес администрация, IT,  придобити  в училище и споделен опит за личностно усъвършенстване.