Това е предварителната фаза на проекта, която се реализира в България в ДФСГ „Интелект“ и преминава през следните етапи:

  • професионална подготовка – работа по теми и програми свързани с тематиката на проекта и предстоящата мобилност във Франция, базирана на включените от партньора фирми;
  • езикова подготовка – регистрация в системата OLS и системна работа за дефиниране на езиковото ниво, развитие и тестване след подготовката;
  • културна подготовка – запознаване с историята, културата и икономиката на Франция, подготовка за културен обмен.

 


Финален тест


Връчване на сертификатите на участниците в проекта

 


Статия от информационния сайт plevenzapleven.bg

 


Наръчник за проекта