Във връзка с изпълнение на предстояща мобилност за 30 ученици и 10 учителя по проекта е предвидена предварителна визита в град Ница – Франция.
Целта на предварителното посещение е проверка на предварително договорените условия за провеждане на мобилностите – стаж за учениците и обучение за учителите, така, че да постигнем предварително заложените цели и резултати:

  • разширяване на дигиталната грамотност;
  • развитие на професионалните знания и компетенции;
  • повишаване на чуждоезиковите умения и трансфер на ключови IT умения.

Визитата при  партньорската ни организация ще даде детайлна информация за предстоящите мобилности и условия за настаняване и изхранване.
Запознаване с локацията на фирмите, в които учениците ще проведат своя стаж в съответствие със специалността си.
Информиране за  забележителностите и структуриране на план за културната програма – част от проекта по време на мобилностите.