АктуалноВажни НовиниГимназиятаНовиниПроекти

През месец ноември в ДФСГ „Интелект“ беше реализиран одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.

Наименование на проекта: „Обзавеждане и оборудване на кабинет по английски език – „ENGLISH LANGUAGE ROOM“

Основни цели:

  1. Осигуряване на привлекателна, красива и модерна среда за учебни занимания за децата и учителите в гимназията.
  2. Подобряване на условията и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на децата и учениците.

Дейности:

  • Обособяване на учебна стая №18, намираща се на 2-ри етаж на гимназията като кабинет по английски език „ENGLISH LANGUAGE ROOM“. Учебната стая ще се обособи като развиваща и стимулираща учебна среда, възпитаваща естетически вкус и усет за културата на съответната страна.
  • Ще бъде направен цялостен основен ремонт на стаята, включващ: изкърпване, шпакловане и боядисване на таван и стени, както и циклене и лакиране на паркет.
  • Ще бъдат закупени: ученически модулни маси, столове, учителско бюро, 3 бр. шкафове с библиотечни рафтове, бели дъски.

Очаквани резултати:

Чрез реализирането по настоящият проект в ДФСГ „Интелект“ на нова образователна и иновативна среда ще бъде подпомогнато комбинирането и смяна подходите на работа, така че постоянно да се провокира интересът на учениците към материала и да се мотивират и постигат все по-добри резултати. Ще бъде осигурена привлекателна, красива и модерна среда за учебни занимания за децата и учителите в гимназията. На база на това възпитаниците на училището ще имат възможност да демонстрират своите умения на множество различни конкурси, състезания и олимпиади.