Тържество на ритмите, емоциите, багрите и младите хора – това беше концертът в ДФСГ „Интелект“! Браво на всички участници! Бяхте чудесни! Поклон и благодарност на колегите за подготовката и организацията на събитието!