I. Цели:
– Създаване на стимулираща среда за инициативност и творческата енергия изразена чрез изкуство (музикалност и артистичност)

– Откриване  на артистичните заложби на децата.

II. Очаквани резултати:

*мотивирани млади хора с готовност за представяне на сцена;

*подобрено сценично поведение адаптирано към конкретната хореография;

*ясно изразено сценично присъствие и контакт с публиката;

*развити творчески умения в момента на танца и себеизразяването.

През учебната 2023/2024 г. в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, като извънкласна дейност функционира Клуб „Творческа работилница – Интелект“, с ръководител г-н Милен Първанов. Групата включва 10 младежи от ДФСГ „Интелект“.