Образователен модел – ИНТЕЛЕКТ


 


ДФСГ Иновации 24-26.01.2024


Изкуствен Интелект (AI)


„За“ ИИ


„Против“ ИИ


Трансверсален урок на тема „Плевен – град герой“ – исторически калейдоскоп на събитията

Освобождението на Плевен


Ролята на географското положение и климат на Плевен в освобождението на града


Ролята на генерал Тотлебен


река Тученица, Плевенска бара


Статия на сайта kazanlak.com за посещението на ученици от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък

Хаджиеновци гостуваха в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ гр. Плевен