Брой 8 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 7 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 6 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 5 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 4 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 3 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“