Брой 12 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 11 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 10 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“

 


Брой 9 – училищен вестник на ДФСГ „Интелект“