АктуалноВажни НовиниИнициативи и събитияНовиниПроекти

Сдружение „Рицари без броня“ стартира проект „Младежки медийни кореспонденти“ по Програма „Еразъм+“. За поредна година проектът на сдружението ще се реализира в партньорство с ДФСГ „Интелект“. Чрез реализиране на проекта „Рицари без броня“ са си поставили целта да насърчат демократичното младежко участие в прилагането на политики на местно ниво, чрез повишаване степента на тяхната информираност, ориентация и мотивация за включване.

В тази връзка, на 23.02.2024 г., „Рицари без броня“ организираха официално представяне на проекта и Кръгла маса с тема „Що е то Младежка активност можем ли да влияем на процесите на вземане на решения?“, по време на която учениците дебатираха и имаха възможност да задават въпроси, след което можеха да кандидатстват за участници в проекта, чрез попълване на Анкетни карти. Подборът на Младежките медийни кореспонденти ще се осъществи от компетентно жури, част от което са преподаватели от ДФСГ „Интелект“ и членове на сдружението.

Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца, като ще трябва да преминат през редица обучения, лекции и кръгли маси, а финалната дейност  и основна цел на проекта е стартирането на първия по рода си Младежки Подкаст – “Youtcast”.

Дейностите по проекта са общо 12 и започват от днес:

Дейност 1 – Кръгла маса „Що е то Младежка активност можем ли да влияем на процесите на вземане на решения?“ – февруари 2024 г.

Дейност 2 – Обучение на тема „Европейски ценности – избори, институции и възможности“ – май 2024 г.

Дейност 3 – Обучение на тема „Гражданска активност – права и задължения – юни 2024 г.

Дейност 4 – Обучение на тема „Медийно говорене и поведение пред публика“ – юли 2024 г.

Дейност 5 – Лекция на тема: „Дискриминация, Расизъм и Агресия – как да ги победим“ – онлайн, август 2024 г.

Дейност 6 – Обучение – „Социални мрежи – възможности, опасности и норми“ – онлайн – септември 2024 г.

Дейност 7 – Обучениенатема „Пътят на боклука – култура за зелен подход“ и инициатива за саждане на дървета – октомври 2024г

Дейност 8 – Лекция на тема: „Равенство между половете – история на борбите за права“ – онлайн, ноември 2024

Дейност 9 – Посещение в Община Плевен, среща с представители от местната администрация, отговарящи за младежките дейности включване в заседание на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет Плевен и посещение на сесия на Общински съвет – Плевен – декември 2024г

Дейност 10 – Кръгла маса „Що е то Младежка активност можем ли да влияем на процесите на вземане на решения?“ в избрано плевенско училище – представяне на проекта, дискусия по зададената тема и запознаване с идеята за създаване на Младежки подкаст– февруари 2025 г.

Дейност 11 – Кръгла маса „Що е то Младежка активност можем ли да влияем на процесите на вземане на решения?“ в избрано плевенско училище – представяне на проекта, дискусия по зададената тема и запознаване с идеята за създаване на Младежки подкаст – март 2025г

Дейност 12 – Пускане на първия младежки подкаст в социалните мрежи и разпространение. Оформяне, печат и внасяне на документа „Чуйте нас – младите“ в местната администрация. Връчване на сертификати Youthpass и пресконференция за приключване на проекта – юни 2025 г.

Всички дейности по проект „Младежки медийни кореспонденти за активно гражданство“ са свързани с изпълнение на договор 2023-3-BG01-KA154-YOU-000175738 по Програма “Еразъм+“, сектор „Младеж“.