АктуалноВажни НовиниНовиниПроекти

ДФСГ „Интелект“  приключи предварителната подготовка на групата ползватели по проекта „Digital INTELLECT in the  Digital Age“- образователна ИНОВАТИВНА лаборатория.

 За успешно й приключване и нивото на придобитите знания и умения в сферата на информационните технологии и икономическите дисциплини – част от подготовката по проекта в България- бяха раздадени сертификати.

Компетенциите от предварителната подготовка са основата за продължаващото обучение и стаж в предстоящата мобилност от 17 март до 6 април 2024 г. в Ница. Разширените професионални и езикови познания ще подпомогнат участниците в  процеса на интегриране в мултикултурна работна среда и създаването на нови контакти, както и за тяхното личностно и професионално развитие.

Очакваните резултати от проекта са създаване и развитие на международни връзки и установяване на  сътрудничество с нови училища и институции от Франция.

Иновативните практики и решения, произтичащи от мобилностите ще са  основа за създаването в края на проекта на иновативна образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“.