АктуалноВажни НовиниНовини

На 12 април в зала „Плевен” на Областната администрация, под патронажа на областния управител, се проведе Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите”. Организатор на събитието е фондация „На крилете на знанието“ с подкрепата на Община Плевен и Регионален инспекторат по образованието – Плевен.

Официални гости на форума бяха: Елина Димитрова – зам. – кмет на община Плевен, Албена Тотева – началник на РУО – Плевен, Людмила Гоневска – началник на отдел
„Образование и младежки дейности“ в община Плевен,
Николай Иванчев – директор на фондация „На крилете на знанието“, Сашо Радоловски – член на УС на фондация „На крилете на знанието“ и Мирена Петрова – старши специалист „Стратегически партньорства“ във фондация „Заедно в час“.

Мисията на форума „Гласът на младите” е чрез споделянето на добри практики и презентиране на идеи, чрез разработването на научни и теми и казуси да обединява, обучава и мотивира младежите, да открива и развива техните заложби. Целта е той да се превърне в трибуна за учениците от различни училища в региона, които да споделят свои идеи, опит, успешни практики, съпътстващи предизвикателства и
успехи. Участието в инициативата подпомага активното участие на младежите в образователния процес, допринася за способността им да разрешават проблеми, развива редица умения – самостоятелност, ораторско майсторство, работа в екип.

Ученици от ученическия съвет от ДФСГ се представиха в следните категории Гражданска активност“, и Лидерство и кариера“

Всеки екип имаше на разположение до десет минути за представяне на своя проект. Младите хора използваха разнообразни начини за визуализиране на информацията – презентация, разказ, театрален етюд. Отборите взаимно се оценяваха по зададени критерии.

На финала областният управител Виолета Иеремиева връчи сертификати на всички участници.